Liczba odwiedzin strony: 37243 Osób na stronie: 5
 

Błaziak Janina. Kancelaria adwokacka

 
Dziennik Ustaw 2006 Nr 46 poz. 330 - Zakres i tryb współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa z podmiotami reprezentującymi Skarb Pańs
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa z podmiotami reprezentującymi Skarb Państwa (Dz. U. z dnia 21 marca 2006 r.) Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa zakres i tryb współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, zwanej dalej "Prokuratorią Generalną", przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa z organami władzy publicznej, państwowymi osobami prawnymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej oraz organami jednostek samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, którym powierzono wykonywanie zadań publicznych na podstawie ustaw lub porozumień. § 2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:   1)   ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;   2)   jednostce organizacyjnej Prokuratorii Generalnej - należy przez to rozumieć Główny Urząd Prokuratorii Generalnej lub oddział Prokuratorii Generalnej, w zakresie jego właściwości;   3)   podmiocie współdziałającym - należy przez to rozumieć organ władzy publicznej, państwową osobę prawną, państwową jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej albo organ jednostki samorządu terytorialnego lub inny podmiot, któremu powierzono wykonywanie zadań publicznych na podstawie ustawy lub porozumienia. § 3.  1. Współdziałanie przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną w sprawach, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, zwanych dalej "sprawami", następuje między właściwą jednostką organizacyjną Prokuratorii...
Monitor Polski 2002 Nr 9 poz. 171 - Nadanie orderów i odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 grudnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń. (M.P. z dnia 26 lutego 2002 r.) Rej. 301/2001 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają: za wybitne osiągnięcia w twórczości radiowej, a szczególnie przy realizacji powieści "Matysiakowie": KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI 1. Janicki Jerzy Kazimierz, 2. Nardelli Zdzisław, 3. Połtorzycka-Stampf’l Dżennet, KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 4. Łączyńska Ludmiła Maria, KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 5. Bukowski Janusz, 6. Grotowska Stanisława Anna, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 7. Barycz Ryszard, 8. Ciechomska-Wolamin Krystyna Stanisława, 9. Król Krystyna Martyna, 10. Lechowska-Olton Danuta, za osiągnięcia w twórczości radiowej, a szczególnie przy realizacji powieści "Matysiakowie": ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 11. Bończak Jerzy, 12. Celińska-Mrowiec Stanisława Maria, 13. Hetmanek-Migalska Agnieszka, 14. Langiewicz Alicja Helena, 15. Marzecki Tadeusz Tomasz, 16. Nowakowski Jan Mateusz, 17. Wiśniewska Lidia, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 18. Szałkowska Ewa Jolanta, za wybitne zasługi w pracy zawodowej, za osiągnięcia w działalności społecznej: KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 19. Pięta Stanisław, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 20. Gładysiak Jerzy, 21. Górska Maria, 22. Jańczak Bożena Kazimiera, 23. Jenek Bogusław Jan, 24. Maniecki Mirosław, 25. Szabelski Henryk, 26. Tymczuk Zofia, za zasługi w pracy zawodowej, za osiągnięcia w działalności społecznej: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 27....
KRS 0000319393 - F.B.D. DARIUSZ GÓRECKI, BOGUSŁAW GLAC SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
F.B.D. DARIUSZ GÓRECKI, BOGUSŁAW GLAC SP. J. SP. J. 2008-12-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
3-GO MAJA 64/1 41-500 CHORZÓW M. CHORZÓW M. CHORZÓW ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000319393
KRS 0000319391 - STOWARZYSZENIE "STUDNIA PAMIĘCI"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE "STUDNIA PAMIĘCI" STOWARZYSZENIE 2008-12-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WETERANÓW 6/3 20-038 LUBLIN M. LUBLIN M. LUBLIN LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000319391
KRS 0000319390 - TECO COATING POLAND SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TECO COATING POLAND SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-12-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SZKOLNA 10 81-363 GDYNIA M. GDYNIA M. GDYNIA POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
204-000-22-07 220714172 0000319390
KRS 0000319389 - LUX MAIOR SEDEKA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
LUX MAIOR SEDEKA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-12-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
LUDNA 4 00-406 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
118-197-88-26 141677667 0000319389
KRS 0000319388 - DZIAŁDOWSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
DZIAŁDOWSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ STOWARZYSZENIE 2008-12-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
LENARTOWICZA 1 13-200 DZIAŁDOWO DZIAŁDOWO DZIAŁDOWSKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
571-154-82-49 130377089 0000319388
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Toruń HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Błaziak Janina. Kancelaria adwokacka
radca prawny kujawsko-pomorskienotariusz kujawsko-pomorskiekomornik kujawsko-pomorskieagencja / skład celny kujawsko-pomorskieuczelnia prawnicza kujawsko-pomorskieprawnik kujawsko-pomorskieprawnikReklama